REZULTATY PRACY INTELEKTUALNEJ

ANALIZA SYTUACJI

Celem tego etapu jest:

  • określenie, które typy uzależnień są najbardziej powszechne na obszarze działania partnerów,
  • określenie nastawienia studentów, nauczycieli i rodziców do kwestii uzależnień,
  • zdefiniowanie potrzeb osób w zakresie będącym przedmiotem projektu:
  • czy mają świadomość, jakie czynniki przyczyniają się do wpędzania uczniów w uzależnienie?
  • czy uważają, iż uzależnienie od tabletów i smartfonów jest równie niebezpieczne jak inne rodzaje uzależnień?

Aby osiągnąć te cele zostanie opracowana ankieta dla uczniów, nauczycieli i rodziców.

ANALIZA RYZYKA

Celem przeprowadzonej na tym etapie ankiety jest zidentyfikowanie studentów zagrożonych ryzykiem uzależnienia.  Niniejsza analiza składa się z trzech ankiet oraz jednej tabeli podsumowującej dla każdej ankiety i jednej końcowej tabeli podsumowującej.

ANALIZA CZYNNIKÓW RYZYKA

Niniejsza analiza umożliwi wykrycie prawdziwych przyczyn, które sprawiają iż uczniowie są podatni na uzależnienia. Grupą docelową poddaną ankiecie badającej czynniki ryzyka uzależnienia są uczniowie wytypowani w ankiecie skoncentrowanej na analizie ryzyka.

PODRĘCZNIK

Ma za zadanie wspierać rodziców, nauczycieli i uczniów w walce z uzależnieniami.  Treść podręcznika będzie bazowała na wynikach uzyskanych w trakcie analizy czynników ryzyka.