ANALIZA CZYNNIKÓW RYZYKA

Niniejsza analiza umożliwi wykrycie prawdziwych przyczyn, które sprawiają iż uczniowie są podatni na uzależnienia. Grupą docelową poddaną ankiecie badającej czynniki ryzyka uzależnienia są uczniowie wytypowani w ankiecie skoncentrowanej na analizie ryzyka.