PODRĘCZNIK

Ma za zadanie wspierać rodziców, nauczycieli i uczniów w walce z uzależnieniami.  Treść podręcznika będzie bazowała na wynikach uzyskanych w trakcie analizy czynników ryzyka.