ANALIZA RYZYKA

Celem przeprowadzonej na tym etapie ankiety jest zidentyfikowanie studentów zagrożonych ryzykiem uzależnienia.  Niniejsza analiza składa się z trzech ankiet oraz jednej tabeli podsumowującej dla każdej ankiety i jednej końcowej tabeli podsumowującej.