ANALIZA SYTUACJI

ANALIZA SYTUACJI

Celem tego etapu jest:

  • określenie, które typy uzależnień są najbardziej powszechne na obszarze działania partnerów,
  • określenie nastawienia studentów, nauczycieli i rodziców do kwestii uzależnień,
  • zdefiniowanie potrzeb osób w zakresie będącym przedmiotem projektu:
  • czy mają świadomość, jakie czynniki przyczyniają się do wpędzania uczniów w uzależnienie?
  • czy uważają, iż uzależnienie od tabletów i smartfonów jest równie niebezpieczne jak inne rodzaje uzależnień?

Aby osiągnąć te cele zostanie opracowana ankieta dla uczniów, nauczycieli i rodziców.