Agrupamento de Escolas de Penalva do Castelo (Portugalia)

AEPC kształci na wszystkich poziomach edukacji (od przedszkola po edukację dorosłych). Szkoła promuje wśród swoich uczniów takie postawy jak niezależność, odpowiedzialność i pewność siebie. Wspiera swoich podopiecznych w podkreślaniu swojej różnorodności oraz osiąganiu sukcesów naukowych.

Działania szkoły skupiają się na kreowaniu współpracy środowiska naukowego. Ten cel można osiągnąć jeśli wszystkie zaangażowane instytucje połączą swoje działania w sieć współpracy, a członkowie społeczności edukacyjnej stworzą odpowiednie środowisko społeczne, które umożliwi kooperację zaangażowanych jednostek.

W odpowiedzi na wyzwania stojące dziś przed systemem edukacji szkoła rozwija wszelkiego rodzaju formy kształcenia: regularną edukację formalną (na poziomie od 5 do 12 stopnia) oraz różne formy kształcenia zawodowego ( w tym kursy zawodowe z różnych dziedzin).

AEPC posiada doświadczenie w realizacji projektów międzynarodowych. Instytucja korzystała ze wsparcia w ramach europejskiego programu Uczenie się przez całe życie (Comenius). Oprócz tego AEPC wspiera międzynarodowe partnerstwa w dziedzinie wymiany międzynarodowej nauczycieli i uczniów. W 2013 roku szkoła po raz pierwszy korzystała ze wsparcia w ramach programu Leonardo da Vinci uatrakcyjniając swoją ofertę  edukacyjną. AEPC znajduje się w jednym z najbiedniejszych regionów kraju i dlatego za pośrednictwem projektów międzynarodowych umożliwia swoim uczniom ciekawe formy dodatkowych aktywności, które ułatwiają nabywanie nowych kompetencji i uczą jak w przyszłości odnaleźć się na rynku pracy.