Collegium National de Informatica Matei Basarab (Rumunia)

Szkoła powstała w 1914 roku w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na wyedukowaną młodzież. Założycielem i fundatorem szkoły był profesor Ion Nisipeanu, który zgromadził wokół siebie młoda kadrę wykształconych nauczycieli. W 2007 roku placówka przyjęła nazwę Krajowa Szkoła Informatyki Matei Basarab utrzymując w swojej ofercie profil pedagogiczny. Szkoła znajduje się w dzielnicy, która stale się rozwija o czym świadczy rosnąca liczba rejestracji nowych uczniów. Profil placówki kierowany jest to osób, które pragną kontynuować edukacje na uczelniach wyższych. Nauczanie odbywa się na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjalnej i liceum. Dostępne specjalizacje: matematyczno-komputerowa, przyrodnicza i humanistyczno-językowa. W szkole uczy się ponad dwa tysiące osób w przedziela wiekowym 6-18 lat. Placówką kieruje trzech dyrektorów, a o wysoki poziom nauczania dba 120 dydaktyków. Na bazę materialną instytucji składają się trzy oddzielne budynki, 68 sal, 7 laboratoriów, biblioteka (z zasobem 21 500 woluminów), siłownia, aula (na 300 osób), trzy korty tenisowe. Szkoła dostosowana jest do potrzeb niepełnosprawnych uczniów oraz znajduje się w niej gabinet psychologa.

Od roku szkolnego 2012/2013 szkoła posiada sześć klas na wszystkich poziomach i zatrudnia wykwalifikowane grono nauczycieli. Dużą zaletą instytucji jest posiadanie profilu pedagogicznego, który umożliwia starszym uczniom odbywanie szkolnych praktyk w młodszych klasach. Oferta edukacyjna szkoły cieszy się coraz większym zainteresowaniem o czym świadczy zwiększająca się liczba osób ubiegających się o przyjęcie do placówki. Zdawalność egzaminów maturalnych utrzymuje się na poziomie 98 % co plasuje instytucje na pierwszym miejscu w regionie i dwudziestym pierwszym w kraju.

Szkoła znajduje się w miejscowości turystycznej Ramnicu Valcea w otoczeniu źródeł termalnych i wielu klasztorów. Większość mieszkańców pracowała w zakładach chemicznych OLTHIM jednak w wyniku kryzysu ekonomicznego wielu pracowników straciło pracę co w znacznym stopniu odbija się obecnie na uczniach. Zła sytuacja materialna rodziców ogranicza dostęp do udziału w wielu dziedzinach życia społecznego i kulturalnego. Problemy finansowe uniemożliwiają wysyłanie dzieci na zagraniczne wymiany edukacyjne i poznawanie innych europejskich krajów. Duża część mieszkańców Ramnicu Valcea została zmuszona do pracy za granicą i zostawienia swoich pociech pod opieką dziadków, krewnych lub przyjaciół.

Uczniowie szkoły są zainteresowani możliwością edukacji w innych europejskich krajach oraz nauką języków obcych. Wielu absolwentów Collegium National de Informatica Matei Basarab stara się o przyjęcie na studia do wielu europejskich uniwersytetów. Każdy uczeń uczy się przynajmniej jednego języka obcego. Podopieczni nie mają jednak możliwości wyjazdu za granicę i sprawdzenia swoich umiejętności. Ograniczone środki finansowe uniemożliwiają im również pełne zrozumienie różnorodności kulturowej Europy i świata.

Władze Colegium National de Informatica Matei Basarab wierzą, że udział w międzynarodowym projekcie przyniesie wiele korzyści uczniom ich szkoły, podniesie ich kompetencje językowe i samoocenę. Będzie to najlepsza okazja do odkrycia innych kultur, narodowości. Udział w projekcie zwiększy motywację uczniów do dalszego kształcenia się i podnoszenia kompetencji zawodowych.