I.P.S.I.A.A. Ferrari (Włochy)

IIS A. jest szkołą o profilu zawodowym I technicznym znajdującą się w Maranello niedaleko fabryki Ferrari. Została ufundowana w latach 60-tych przez Enzo Ferrari, który powołał tę instytucję w celu podnoszenia kompetencji naukowo-zawodowych swoich pracowników. W późniejszych latach IIS A. stała się szkołą państwową, która ściśle współpracuje z fabryką Ferrari oraz małymi i średnimi przedsiębiorstwami w „Motor Valley” (w prowincji Modena). Szkoła zaangażowana jest w realizację projektów międzynarodowych od lat 90-tych. Instytucja korzystała ze wsparcia w ramach międzynarodowych programów: Leonardo da Vinci, Socrates i Comenius. Szkoła współpracuje z wieloma lokalnymi instytucjami w prowincji Modena i regionie Emilia-Romagna. Na uwagę zasługuje również współpraca z japońskim uniwersytetem w ramach międzynarodowej wymiany nauczycieli i uczniów w obszarze szkoleń zawodowych i dobrych praktyk. Ważnym podkreślenia jest fakt, że szkoła zlokalizowana jest na uprzemysłowionym obszarze, który najlepiej unaocznia współczesne problemy związane z industrializacją i kryzysem gospodarczym. Placówka stara się rozwiązywać socjologiczno-ekonomiczne problemy swoich podopiecznych by walczyć z wykluczeniem społecznym tej grupy. Ważnym wyzwaniem dla instytucji pozostają dzieci z rodzin imigranckich, które częstokroć mają problemy z adaptacją w nowych warunkach oraz osoby z dysfunkcjami zdrowotnymi. Problematyka projektu doskonale wpisuje się w działania instytucji oraz jest odpowiedzią na potrzeby uczniów i pracowników szkoły.