OPIS PROJEKTU

U podstaw projektu leży przeświadczenie, iż pewne uzależnienia, takie jak odurzanie się substancjami, alkohol, palenie, zażywanie narkotyków, uzależnienie od tabletów i smartfonów, gier komputerowych, portali społecznościowych itd., a także nadmiernego objadania się, w sposób szkodliwy wpływa na uczniów, uniemożliwiając im prowadzenie zdrowego i satysfakcjonującego życia.

Młodzi ludzie uzależnieni od różnych używek mają problemy w uzyskaniu zadowalających wyników w nauce i nie są w stanie prowadzić zdrowego trybu życia.  Nie potrafią w pełni wykorzystać swoich możliwości oraz zdolności, by w sposób twórczy i pozytywny kreować swoje życie, w konsekwencji czego tracą zainteresowanie dodatkowymi zajęciami i życiem towarzyskim. Używki, w zaawansowanej fazie uzależnienia, mogą przyczynić się do częstego opuszczania zajęć, a w ostatecznym rozrachunku, porzucenia szkoły. Konsekwencje wynikające z nieukończenia nauki mają bardzo poważny skutek w wymiarze indywidualnym, jak i globalnym.

Celem niniejszego projektu jest zidentyfikowanie studentów zagrożonych uzależnieniem na wczesnym jego etapie. W celu osiągnięcia wspomnianego celu zostanie opracowana metodologia, która umożliwi skuteczne zdiagnozowanie predyspozycji uczniów do uzależnień oraz informator dla rodziców i nauczycieli, który może wspomóc ich wysiłki w walce z nałogami młodzieży.

W projekcie uczestniczy 6 partnerów z następujących krajów:

– Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü  –  koordynator projektu z Turcji, instytucja rządowa działająca w obszarze edukacji,

– Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum – uczelnia z Polski,

– Agrupamento de Escolas de Penalvado Castelo – szkoła z Portugalii,

– Colegiul National – szkoła z Rumunii,

– Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – szkoła z Turcji,

– I.I.S.A. Ferrari – szkoła z Włoch.

 

Organizacja składająca projekt, Bursa MEM jest odpowiedzialna za merytoryczną i finansową koordynację projektu. Ponadto będzie ona miała możliwość obserwacji i nadzorowania, w jaki sposób efekty pilotażu  wdrażane są przez innego partnera z Turcji w pracy z uczniami i ich rodzicami oraz nauczycielami.

Collegium Balticum będzie odpowiedzialne za dostarczenie rezultatów projektu (O2, O3, O4).

Pozostali partnerzy (szkoły) będą odpowiedzialne za wykorzystanie rezultatów projektu w pracy z uczniami, nauczycielami oraz rodzicami.

Opracowana w trakcie trwania projektu metodologia będzie dostępna na stronie internetowej.  W ten sposób każda zainteresowana organizacja będzie mogła wykorzystać ją w zwalczaniu uzależnień.  Powszechnie wiadomym jest, iż w celu wyleczenia choroby, należy ją najpierw dobrze zdiagnozować. Takim diagnostycznym narzędziem uzależnień będą efekty projektu.  Informacja o nich zostanie również umieszczona na stronie internetowej projektu w języku angielskim oraz w językach narodowych partnerów.  W ten oto sposób informacja uzyska zasięg krajowy i międzynarodowy, umożliwiając swobodny dostęp do wyników projektu.

Opracowanie skutecznej metody zapobiegania uzależnieniom, może być użyteczne i korzystne dla każdej organizacji edukacyjnej i młodzieżowej. W celu zapobieżenia uzależnieniom, niezwykle istotne jest zwalczanie ich we wczesnym stadium powstawania.  Zmniejszenie skali uzależnień będzie miało pozytywne oddziaływanie w wielu aspektach kształcenia, gdyż są one  jedną z przyczyn niepowodzeń w szkole.

Uzależnienia powodują także przedwczesne opuszczenie szkoły.  Metodologia, która zostanie zaproponowana w tym projekcie będzie stanowiła narzędzie dla nauczycieli w organizacjach partnerskich oraz w innych instytucjach młodzieżowych i edukacyjnych. Mając do dyspozycji odpowiedni  system identyfikowania uzależnień, łatwiej będzie uwolnić od nich uczniów i skierować ich uwagę ku pozytywnym działaniom, tak aby mogli prowadzić udane życie zarówno pod względem edukacyjnym jak i społecznym.  Osiąganie takich efektów sprawi, że zaangażowane instytucje będą postrzegane jako bardziej przyjazne a uzyskane wsparcie pozwoli na odnoszenie dalszych sukcesów.

Dodaj komentarz