Başlangıç Toplantısı

Koordinatörülüğünü Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğünün yaptığı, MESSSAGE isimli Erasmus+ KA2 Stratejik Ortaklık projemizin açılış toplantısı Ar-Ge binamızda gerçekleşmiştir. Toplantıya 5 farklı ülkeden (Türkiye, Polonya, Romanya, İtalya ve Portekiz) toplam 20 kişi tatılmış ve iki gün sürmüştür. Toplantının ilk gününde bütün ortaklar, ülkelerini ve kurumlarını tanıtıcı sunumlar yaptıktan sonra proje aktiviteleri ve bütçe yönetimi konusunda bilgiler verilmiştir. İkinci gününde projenin ilk fikri çıktısı olan durum analizinin uygulanması ve değerlendirilmesi ile ilgili görüşmeler yapılmış ve sonrasında projenin zaman çizelgesi gözden geçirilmiştir. Gelecek toplantıların tarihlerine karar verilmiş ve toplantıya son verilmiştir.