The Forth Meeting in Italy

The forth transnational project meeting took place in Moranella - ITALY with the praticipations of all the partners on the seventeenth and eighteenth of November. We discussed about the third intellectual output and review the results of the factor analysis. We shared our opinions regarding the procedure. We have come to conclusion of the third intellectual output. We also discussed about the forth intellectual output (guide book) and decided the dates of the next mobilities.
More

2. Ulusötesi Proje Toplantısı – Portekiz

Üçüncü ulusötesi proje toplantımız 3-4 Kasım 2016 tarihlerinde Portekiz'in Viseu şehrinde tüm ortak kurumların katılımı ile gerçekleşmiştir. Toplantıda 2. fikri çıktımız olan risk analiz hakkında görüşülmüş ve sonuçlar değerlendirilmiştir. Fikri çıktının üretim süreci hakkında fikir paylaşımında bulunulmuştur. Toplantıda ikinci fikri çıktının tamamlandığı ve bir sonraki çıktı olan faktör analizi üzerinde çalışmalara başlama kararı alınmıştır. Sonraki iki hareketliliğin tarihleri kararlaştırılıp ...
More

2. Ulusötesi Proje Toplantısı – Romanya

Projemizin ikinci ulusötesi proje toplantısı Romanya'nın Vulcea şehrinde tüm ortak kuruluşların katılımıyla gerçekleşmiştir. İlk fikri çıktımız olan durum analizi hakkında görüşmeler yapıldı ve süreç hakkında fikir paylaşımında bulunuldu. Birinci fikri çıktı hakkında sonuca ulaşıldı ve bir sonraki fikri çıktının anket soruları incelenerek önerilerde bulunuldu. Bir sonraki toplantı hakkında planlama yapılarak toplantıya son verildi. 2. Toplantı Tutanağı
More

Başlangıç Toplantısı

Koordinatörülüğünü Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğünün yaptığı, MESSSAGE isimli Erasmus+ KA2 Stratejik Ortaklık projemizin açılış toplantısı Ar-Ge binamızda gerçekleşmiştir. Toplantıya 5 farklı ülkeden (Türkiye, Polonya, Romanya, İtalya ve Portekiz) toplam 20 kişi tatılmış ve iki gün sürmüştür. Toplantının ilk gününde bütün ortaklar, ülkelerini ve kurumlarını tanıtıcı sunumlar yaptıktan sonra proje aktiviteleri ve bütçe yönetimi konusunda bilgiler verilmiştir. İkinci gününde projenin ilk fikri çı...
More