Fikri Çıktılar

Proje kapsamında dört adet fikri çıktı üretilecektir:

  1. Durum Analizi
  2. Risk Analizi
  3. Faktör Analizi
  4. Rehber Kitap