Durum Analizi

Bu fikri çıktının amacı:

  • Ortakların bulunduğu bölgelerde hangi bağımlılık türlerinin en yaygın olduğunu,
  • Öğrenci, öğretmen ve velilerin bağımlılık sorununa yaklaşımlarını,
  • İnsanların bu konu hakkındaki ihtiyaçlarını, örneğin;
    • öğrencileri bağımlılığa sürükleyen faktörlerin farkında olup olmadıkları,
    • ekran bağımlılığını diğer bağımlılık türleri kadar tehlikeli görüp görmedikleri gibi konular hakkında bilgi edinmektir.

Başlangıç Araştırması

Anketler:

Anket Sonuçlarının İşleneceği Veri Tablosu

Öğrenci Anketi Değerlendirme Formu

Öğretmen Anketi Değerlendirme Formu

Veli Anketi Değerlendirme Formu

Durum Analizi Final Raporu