Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüü

Projenin koordinatörü olan Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü , Milli Eğitim Bakanlığına bağlı, Bursa ilindeki tüm eğitim durumlarından sorumlu bir kamu kurumudur.1595 eğitim kurumu ,493.000 öğrenci ve 26.318 öğretmen bu kapsamda yer almaktadır. Okullara özel bir öncelik verilmesine rağmen,eğitimin içinde yer alan öğretmenler , yetişkinler ve eğitmenler için projeler gerçekleştirirken , eğitim politikası oluşturmada da aktif bir rol oynar. Bunlara ek olarak seminerler, konferanslar ve hizmet içi eğitim kursları gerçekleştirir. Eğitim program materyalleri oluşturma ,yönetim , öz değerlendirme , bilgi teknolojileri ve toplam kalite yönetimi,liderlik ve demokrasi eğitim alanlarında tecrübeli ve yetkindir. Yerel veya A.B projelerini yürütmek ve yönetmek için AR-GE birimi bölümlere ayrılmıştır.Projeler ekibi uluslararası projeleri ve ulusal projeleri yürütmekle sorumludur.Stratejik planlama ekibi ilin genel çevçeve planını yapmakla sorumludur.Ar-ge birimi bünyesinde bulunan Bursa Eğitimi Geliştirme Merkezi (BEGEM),öğretmenlerin hizmetiçi eğitimini yürütmek için gerekli teknolojiye sahiptir. Bursa MEM ‘de Bir Milli Eğitim Müdürü,5 milli eğitim müdür yardımcısı,farklı alanlarla sorumlu olan 10 şube müdürü ve 260 çalışan vardır.

http://bursa.meb.gov.tr