Proje Özeti

Banner_InDesign_TRBu proje alkol, uyuşturucu, sigara gibi madde bağımlılığı; internet, oyun, sosyal ağlar gibi ekran bağımlılığı ve yiyecek bağımlılığının öğrencileri kötü etkilemesi, sağlıklı ve başarılı bir hayata sahip olmalarını engellemesi gerçeğinden doğmuştur. Bağımlılığı olan öğrencilerin başarılı bir eğitim hayatı sürdürememelerinin yanı sıra sağlıkları da bozulmakta ve sağlıklı bir karakter gelişimi sergileyememektedirler. Yeteneklerini yaratıcı ve olumlu yönlerde kullanamamakta ve müfredat dışı sosyal faaliyetlere olan ilgilerini kaybetmektedirler. En nihayetinde, bu bağımlılıklar öğrencilerin okulu asmalarına ve tamamen eğitim hayatlarını terk etmelerine sebep olmaktadır. Erken okul terkleri hem bireysel hem de küresel boyutta çok ciddi sonuçlar doğurmaktadır.

Bu projenin amacı, bağımlılık riski taşıyan öğrencilerin erken safhalarda tespitini sağlamaktır. Bu amacı gerçekleştirmek üzere, öğrencilerde bağımlılık eğilimini teşhis edebilecek bir metodoloji ve ve velilere ve öğretmenlere bağımlılık ile savaşmalarına yardımcı olacak bir rehber kitap hazırlamayı planlıyoruz.

Projede toplamda altı ortak yer almaktadır:

– Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü projenin koordinatörlüğünü üstlenmiştir,
– Szczecinska Szkola Wyzsza Collegium Balticum, Polonya’dan bağımlılık üzerine çalışmalar yapan bir üniversite
– Agrupamento de Escolas de Penalva do Castelo, Portekiz’den bir lise
– Colegiul National, Romanya’dan bir lise
– I.P.S.I.A. A. Ferrari, İtalya’dan bir meslek lisesi
– Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi.

Başvuru sahibi kurum olan Bursa Milli Eğitim Müdürlüğü projenin koordinasyonu ve bütçe yönetiminden sorumlu olacaktır. Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ayrıca Türkiye’den diğer ortak okulda, öğrenci, öğretmen ve velilere yapılacak anketlerin uygulanması sırasında izleme yönlendirme şansı bulacaktır.

COLEEGIUM BALTICUM fikri çıktıların üretilmesinden sorumlu olacaktır. Diğer ortaklar ise (orta öğretim kurumları) üretilen anketlerin öğrenci, veli ve öğretmenler üzerinde uygulanmasından sorumlu olacaklardır.

Proje sırasında üreteceğimiz tüm çıktılar, websitesi sayesinden herkes tarafından erişebilir olacaktır. Böylece dileyen her kurum üretilen analizleri bağımlılıkla savaş için araç olarak kullanabilecektir. İyi bir tedavi için öncelikle iyi bir tanı konması gerektiğini herkes bilir. Proje çıktıları birer tanı aracı olarak görülebilir. Proje çıktılarının hem İngilizce hem de ortakların dilinde olan versiyonları websitesine yüklenecektir. Böylece proje çıktılarının hem ulusal hem de uluslararası boyuta etkiye sahip olması sağlanacaktır.

Bağımlılığın önlenmesi konusunda geliştirilecek bir metodun her türlü eğitim ve gençlik kurumu için kullanışlı ve faydalı olacaktır. Bağımlılığı engellemek için erken safhalarda müdahale hayati bir öneme sahiptir. Eğer bağımlılık oranlarını azaltabilirsek, bunun eğitime bir çok açıdan olumlu etkisi olacaktır. Bağımlılık öğrencilerin okuldaki başarısızlığının sebeplerinden biridir.

Aynı zamanda bağımlılığı erken okul terklerinin sebepleri arasında görebiliriz. Bu proje ile geliştireceğimiz metodoloji, ortak kurumlarda yer alan eğitimcilerin yanı sıra diğer eğitim ve gençlik kurumlarındaki pedagogların da kullanabileceği bir araç haline gelecektir. Oluşturmak istediğimiz güvenilir bir tanılama sistemi ile öğrencileri bağımlılıktan kurtarabilir ve onları olumlu faaliyetlere yönlendirebiliriz. Böylece onların başarılı bir eğitim hayatının yanı sıra mutlu bir sosyal hayata da sahip olmalarına yardımcı olabiliriz. Bu amaca ulaşmak okulları daha başarılı ve huzurlu hale getirecektir.

 

Bir Cevap Yazın